Standard Svensk standard · SS-EN 15518-1:2011

Utrustning för underhåll av vintervägar - Vägväderinformationssystem, VViS - Del 1: Globala definitioner och komponenter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the "Road Weather Information Systems” (RWIS) concept for public roads and traffic surfaces. This standard applies to the acquisition of data on weather-related road and environment conditions as well as their forecast. This information is typically used for road maintenance and can serve other systems like traffic management, road users information, data models, etc.

Ämnesområden

Geologi, meteorologi, hydrologi (07.060) Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-76515

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-02-15

Antal sidor: 20