Standard Svensk standard · SS-EN 15518-1:2011

Utrustning för underhåll av vintervägar - Vägväderinformationssystem, VViS - Del 1: Globala definitioner och komponenter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15518-1:2011

Utrustning för underhåll av vintervägar - Vägväderinformationssystem, VViS - Del 1: Globala definitioner och komponenter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard defines the "Road Weather Information Systems” (RWIS) concept for public roads and traffic surfaces. This standard applies to the acquisition of data on weather-related road and environment conditions as well as their forecast. This information is typically used for road maintenance and can serve other systems like traffic management, road users information, data models, etc.

Ämnesområden

Geologi, meteorologi, hydrologi (07.060) Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15518-1:2011

Utrustning för underhåll av vintervägar - Vägväderinformationssystem, VViS - Del 1: Globala definitioner och komponenter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel: Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 1: Global definitions and components

Artikelnummer: STD-76515

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-02-15

Antal sidor: 20