Standard Svensk standard · SS-EN 62607-3-1

Nanotillverkning - Nyckelparametrar i processen - Del 3-1: Luminscerande nanomaterial - Kvanteffektivitet

Status: Gällande

Ämnesområden

Fysik, kemi (07.030) Nanoteknik (07.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 3-1: Luminescent nanomaterials - Quantum efficiency

Artikelnummer: STD-3336587

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-05-13

Antal sidor: 34