Standard Svensk standard · SS-EN 16493:2014

Vattenundersökningar - Riktlinjer för taxonomisk nomenklatur vid registrering av artdata, och utforming av taxonomiska checklistor och bestämningsnycklar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16493:2014

Vattenundersökningar - Riktlinjer för taxonomisk nomenklatur vid registrering av artdata, och utforming av taxonomiska checklistor och bestämningsnycklar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes the most relevant rules of the Botanical and Zoological Codes necessary for unequivocal recording of biodiversity in the aquatic environment. Furthermore, guidance is given on how to deal with taxonomic changes in relation to recorded taxonomic names.
NOTE A Code only affects taxonomic changes carried out in the period covered by that particular edition of the Code.

Ämnesområden

Biologi, botanik, zoologi (07.080) Vattnets mikrobiologi (07.100.20) Vatten som naturresurs (13.060.10) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16493:2014

Vattenundersökningar - Riktlinjer för taxonomisk nomenklatur vid registrering av artdata, och utforming av taxonomiska checklistor och bestämningsnycklar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Nomenclatural requirements for the recording of biodiversity data, taxonomic checklists and keys

Artikelnummer: STD-102827

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-08-31

Antal sidor: 24