Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 25398:2007

Anläggningsmaskiner - Riktlinjer för bedömning av exponering för helkroppsvibrationer från åkmanövrerade maskiner - Användning av harmoniserade data uppmätta av internationella institut, organisationer och tillverkare (ISO/TR 25398:2006, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 25398:2007

Anläggningsmaskiner - Riktlinjer för bedömning av exponering för helkroppsvibrationer från åkmanövrerade maskiner - Användning av harmoniserade data uppmätta av internationella institut, organisationer och tillverkare (ISO/TR 25398:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna tekniska rapport anges riktlinjer för de arbetsgivare, nationella myndigheter och tillverkare av an-läggningsmaskiner som är skyldiga att fastställa, bedöma och dokumentera den dagliga exponeringen för helkroppsvibrationer från åkmanövrerade maskintyper enligt ISO 6165. Rapporten innehåller dessutom rikt-linjer för att minska maskiners vibrationsnivåer och för att fastställa hur mycket maskinförbättringar kan minska vibrationsnivåerna. Syftet med rapporten är att bidra till utarbetandet av dokumentation för specifika anläggningsmaskiner under typiska körförhållanden.
Rapporten ger riktlinjer för att fastställa daglig vibrationsexponering A (8), enligt ISO 2631 och EN 14253. En enkel metod anges för att fastställa den dagliga vibrationsexponeringen med hjälp av en tabell som anger den dagliga exponeringen som en funktion av den ekvivalenta vibrationens totalvärde och åtföljande expone-ringstid. Båda metoderna kan användas även vid flera exponeringar under samma dag.
Metoderna är utformade för att beräkna exponeringen med hjälp av rapporterade emissionsvärden, giltiga för maskiner utrustade med en förarsits enligt ISO 7096.
ANM. Se standardserierna EN 474 och EN 500 för mer information.
Arbetsplatsvärden krävs när det saknas lämpliga data som kan spegla vibrationerna under särskilda arbets-förhållanden, eller om beräkningarna inte kan användas för att fastställa huruvida det är troligt att vibrationsexponeringens gränsvärde eller insatsvärde kommer att överskridas.
Det är viktigt att de vibrationsvärden som anges i exponeringsbedömningen speglar värdena i den specifika användningen av maskinerna.
Denna tekniska rapport omfattar inte bedömning av exponering för stötar.
ANM. Riktlinjerna för att fastställa, bedöma och dokumentera den dagliga vibrationsexponeringen från användning av åkmanövrerade anläggningsmaskiner omfattar även kraven i EU:s direktiv 2002/44/EG om fysikaliska agens (vibration).

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160) Anläggningsmaskiner (53.100)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 25398:2007

Anläggningsmaskiner - Riktlinjer för bedömning av exponering för helkroppsvibrationer från åkmanövrerade maskiner - Användning av harmoniserade data uppmätta av internationella institut, organisationer och tillverkare (ISO/TR 25398:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Anläggningsmaskiner och gruvdrift, SIS/TK 225

Internationell titel: Earth-moving machinery - Guidelines for assessment of exposure to whole-body vibration of ride-on machines - Use of harmonized data measured by international institutes, organizations and manufacturers (ISO/TR 25398:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-61165

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-06-05

Antal sidor: 40