Standard Ikraftsättning · SS-EN 886

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Polyaluminiumhydroxidsilikatsulfat

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 886:2004

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Polyaluminium hydroxide silicate sulfate

Artikelnummer: STD-31651

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-07

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS-EN 886:2004