Standard Svensk standard · SS-EN 14451:2005

Don för att förhindra förorening av dricksvatten genom återströmning - Luftningsventil monterad nedströms pådragsventil DN 8 till DN 80 - Familj D, typ A

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14451:2020
Omfattning
This document specifies: a) field of application; b) requirements for in line anti-vacuum valves; c) dimensional, the physico-chemical properties and the properties of general hydraulic, mechanical and acoustic design of in-line anti-vacuum valves DN 8 to DN 80; d) test method and requirements for verifying these properties; e) marking and presentation; f) acoustics. This document specifies the characteristics of in-line anti-vacuum valves DN 8 to DN 80 that are suitable for use in drinking water systems at pressures up to 1 MPa (10 bar) and temperatures up to 65 °C and for 1 h at 90 °C.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Backventiler (23.060.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Inline anti-vacuum valves DN 8 to DN 80 inclusive - Family D, type A

Artikelnummer: STD-39969

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-14

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN 14451:2020