Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9509

Vattenundersökningar - Metod för bestämning av nitrifikationshämning av kemiska produkter och avloppsvatten för mikroorganismer i aktivt slam (ISO 9509:1989)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9509:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9509

Vattenundersökningar - Metod för bestämning av nitrifikationshämning av kemiska produkter och avloppsvatten för mikroorganismer i aktivt slam (ISO 9509:1989)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9509

Vattenundersökningar - Metod för bestämning av nitrifikationshämning av kemiska produkter och avloppsvatten för mikroorganismer i aktivt slam (ISO 9509:1989)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Water quality - Method for assessing the inhibition of nitrification of activated sludge micro-organisms by chemicals and wastewater (ISO 9509:1989)

Artikelnummer: STD-17024

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-07-06

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 9509:2006