Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15839:2006

Vattenundersökningar - On-line sensorer/Analysutrustning för vatten - Specifikationer och provningsmetoder för bestämning av prestanda (ISO 15839:2003)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15839:2006

Vattenundersökningar - On-line sensorer/Analysutrustning för vatten - Specifikationer och provningsmetoder för bestämning av prestanda (ISO 15839:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard describes the performance testing of on-line sensors/analysing equipment for water. The standard is applicable to most sensors/analysing equipment, but it is recognized that, for some sensors/analysing equipment, certain performance tests cannot be carried out. This International Standard ? defines an on-line sensor/analysing equipment for water quality measurements; ? defines terminology describing the performance characteristics of on-line sensors/analysing equipment; ? specifies the test procedures (for laboratory and field) to be used to evaluate the performance characteristics of on-line sensors/analysing equipment.

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Allmänna vattenundersökningar (13.060.45)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15839:2006

Vattenundersökningar - On-line sensorer/Analysutrustning för vatten - Specifikationer och provningsmetoder för bestämning av prestanda (ISO 15839:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - On-line sensors/analysing equipment for water Specifications and performance tests (ISO 15839:2003)

Artikelnummer: STD-46910

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 34