Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15839:2006

Vattenundersökningar - On-line sensorer/Analysutrustning för vatten - Specifikationer och provningsmetoder för bestämning av prestanda (ISO 15839:2003)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard describes the performance testing of on-line sensors/analysing equipment for water. The standard is applicable to most sensors/analysing equipment, but it is recognized that, for some sensors/analysing equipment, certain performance tests cannot be carried out. This International Standard ? defines an on-line sensor/analysing equipment for water quality measurements; ? defines terminology describing the performance characteristics of on-line sensors/analysing equipment; ? specifies the test procedures (for laboratory and field) to be used to evaluate the performance characteristics of on-line sensors/analysing equipment.

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Allmänna vattenundersökningar (13.060.45)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-46910

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 34