Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10304-4

Vattenundersökningar - Bestämning av lösta anjoner med jonkromatografi - Del 4: Bestämning av klorat, klorid och klorit i vatten med låg föroreningsgrad (ISO 10304-4:1997)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10304-4:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10304-4

Vattenundersökningar - Bestämning av lösta anjoner med jonkromatografi - Del 4: Bestämning av klorat, klorid och klorit i vatten med låg föroreningsgrad (ISO 10304-4:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 10304 specifies a method for the determination of the dissolved anions chlorate, chloride, and
chlorite in water with low contamination (e.g. drinking water, raw water or swimming pool water).
An appropriate pretreatment of the sample (e.g. dilution) and the use of a conductivity detector (CD), UV detector
(UV) or amperometric detector (AD) make the working ranges given in table 1 feasible.

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10304-4

Vattenundersökningar - Bestämning av lösta anjoner med jonkromatografi - Del 4: Bestämning av klorat, klorid och klorit i vatten med låg föroreningsgrad (ISO 10304-4:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions - Part 4: Determination of chlorate, chloride and chlorite in water with low contamination (ISO 10304-4:1997)

Artikelnummer: STD-25992

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-10-22

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN ISO 10304-4:2022