Standard Svensk standard · SS-EN 903

Vattenundersökningar - Bestämning av koncentrationen av anjoniska ytaktiva ämnen i vatten genom mätning av metylenblått index (MBAS) (ISO 7875-1:1984 ändrad)

Status: Gällande

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of anionic surfactants by measurement of the metylene blue index MBAS(ISO 7875-1:1984 modified)

Artikelnummer: STD-14849

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-04-22

Antal sidor: 9

Ersätter: SIS 28137