Standard Svensk standard · SS-EN 12918

Vattenundersökningar - Bestämning av paration, parationmetyl och ett antal andra organiska fosforföreningar genom extraktion med diklormetan och gaskromatografisk analys

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12918

Vattenundersökningar - Bestämning av paration, parationmetyl och ett antal andra organiska fosforföreningar genom extraktion med diklormetan och gaskromatografisk analys
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12918

Vattenundersökningar - Bestämning av paration, parationmetyl och ett antal andra organiska fosforföreningar genom extraktion med diklormetan och gaskromatografisk analys
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of parathion, parathion-methyl and some other organophosphorus compounds in water by dichloromethane extraction and gas chromatographic analysis

Artikelnummer: STD-27336

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-18

Antal sidor: 24