Standard Svensk standard · SS-ISO 6980

Kärnenergi - Referensbetastrålning för kalibrering av dosmätare och dosratmätare och för bestämning av deras känslighet som funktion av betastrålningsenergi

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 6980-2:2005 , SS-ISO 6980-1:2006 , SS-ISO 6980-3:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6980

Kärnenergi - Referensbetastrålning för kalibrering av dosmätare och dosratmätare och för bestämning av deras känslighet som funktion av betastrålningsenergi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Strålningsskydd (13.280)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6980

Kärnenergi - Referensbetastrålning för kalibrering av dosmätare och dosratmätare och för bestämning av deras känslighet som funktion av betastrålningsenergi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Reference beta radiations for calibrating dosemeters and doseratemeters and for determining their response as a function of beta radiation energy

Artikelnummer: STD-4467

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-10-22

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-ISO 6980-2:2005 , SS-ISO 6980-1:2006 , SS-ISO 6980-3:2006