Standard Svensk standard · SS-ISO 20785-1:2013

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 1 Grundläggande begrepp för mätningar (ISO 20785-1:2012, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 20785:2012 gives the conceptual basis for the determination of ambient dose equivalent for the evaluation of exposure to cosmic radiation in civilian aircraft and for the calibration of instruments used for this purpose.

Ämnesområden

Strålningsskydd (13.280) Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88680

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-01-09

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-ISO 20785-1:2006