Standard Svensk standard · SS-ISO 20785-1:2013

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 1 Grundläggande begrepp för mätningar (ISO 20785-1:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20785-1:2013

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 1 Grundläggande begrepp för mätningar (ISO 20785-1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 20785:2012 gives the conceptual basis for the determination of ambient dose equivalent for the evaluation of exposure to cosmic radiation in civilian aircraft and for the calibration of instruments used for this purpose.

Ämnesområden

Strålningsskydd (13.280) Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20785-1:2013

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 1 Grundläggande begrepp för mätningar (ISO 20785-1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 1: Conceptual basis for measurements (ISO 20785-1:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-88680

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-01-09

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-ISO 20785-1:2006