Standard Svensk standard · SS-EN 12254:2010/AC:2012

Skyddsskärmar för laserarbetsplatser - Säkerhetskrav och provning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies functional requirements and a product labelling applicable to temporary and permanent passive guards (in the following called screens) for protection against laser radiation. This standard includes test methods for testing functional performance and the specification of the user documentation to be supplied

Ämnesområden

Strålningsskydd (13.280) Huvudskydd (13.340.20) Ögonskydd (14.430) Laser (31.260)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonskydd, SIS/TK 399

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-84775

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-01-16

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 12254:2010