Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20344:2011

Personlig skyddsutrustning - Provningsmetoder för skodon (ISO 20344:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifes methods for testing footwear designed as personal protective equipment.

Ämnesområden

Skyddsskor


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skyddsskor, SIS/TK 397

Internationell titel: Personal protective equipment - Test methods for footwear (ISO 20344:2011)

Artikelnummer: STD-82552

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-12-19

Antal sidor: 96

Ersätter: SS-EN ISO 20344:2004 , SS-EN ISO 20344:2004/A1:2007