Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12311:2013

Personlig skyddsutrustning - Provningsmetoder för solglasögon och liknande utrustning (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08-15)

Status: Gällande

Omfattning
This international Standard describes the following test methods for sunglasses: - determining the minimum robustness of an ocular. - determining enhanced robustness of an ocular. - determining distortion and lens retention of the complete spectacle. - determining the endurance of the frame. - exposing an eye protector to simulated solar and UV irradiation. - determining the resistance to ignition of eye protectors. - determining the capability of the eye or face protector to resist impact by high mass projectiles, traveling at low speed. - determining the capability of the eye or face protector to resist impact by a low mass projectile, traveling at high speeds.

Ämnesområden

Huvudskydd (13.340.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonskydd, SIS/TK 399

Internationell titel: Personal protective equipment - Test methods for sunglasses and related equipment (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08-15)

Artikelnummer: STD-98690

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-11

Antal sidor: 104