Standard Svensk standard · SS-EN 175

Personligt skydd - Ögon- och ansiktsskydd vid svetsning och likartatarbete

Status: Gällande

Ämnesområden

Huvudskydd (13.340.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonskydd, SIS/TK 399

Internationell titel: Personal protection - Equipment for eye and face protection during welding and allied processes

Artikelnummer: STD-21113

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-09-05

Antal sidor: 19