Standard Svensk standard · SS-EN 172/A1

Ögonskydd - Solglasögon för yrkesarbete

Status: Gällande

Ämnesområden

Huvudskydd (13.340.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonskydd, SIS/TK 399

Internationell titel: Personal eye protection - Sunglare filters for industrial use

Artikelnummer: STD-27786

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-04-20

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN 172