Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4007:2018

Personlig skyddsutrustning - Ögon- och ansiktsskydd - Terminologi (ISO 4007:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document defines and explains the principal terms used in the field of personal eye and face protection.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Huvudskydd (13.340.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonskydd, SIS/TK 399

Internationell titel: Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary (ISO 4007:2018)

Artikelnummer: STD-80008264

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-12-11

Antal sidor: 92

Ersätter: SS-EN ISO 4007:2012