Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12402-8:2006

Flytvästar - Del 8: Tillbehör - Säkerhetskrav och provningsmetoder (ISO 12402-8:2006)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

Omfattning
This part of ISO 12402 specifies the safety requirements and test methods for accessories used for personal flotation devices (PFDs).

Ämnesområden

Flytvästar, räddningsvästar och flythjälpmedel (13.340.70) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Flytvästar, SIS/TK 402/AG 06

Internationell titel: Personal flotation devices - Part 8: Accessories - Safety requirements and test methods (ISO 12402-8:2006)

Artikelnummer: STD-44610

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-02-20

Antal sidor: 17

Ersätter: SS-EN 394