Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

Flytvästar - Del 2: Räddningsvästar, klass 275 - Säkerhetskrav - Tillägg 1 (ISO 12402-2:2006/Amd 1:2010)

Status: Gällande

Ämnesområden

Flytvästar, räddningsvästar och flythjälpmedel (13.340.70) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Flytvästar, SIS/TK 402/AG 06

Internationell titel: Personal flotation devices - Part 2: Lifejackets, performance level 275 - Safety requirements - Amendment 1 (ISO 12402-2:2006/Amd 1:2010)

Artikelnummer: STD-74437

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-14

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 12402-2:2006