Standard Svensk standard · SS-EN 140/A1

Andningsskydd - Halv- och kvartsmasker - Fordringar, provning, märkning (Ändring 1:1992)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 140

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: STG

Internationell titel: Respiratory protective devices - Half masks and quarter masks - Requirements, testing, marking (Amendment 1:1992)

Artikelnummer: STD-12045

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-08-27

Antal sidor: 4

Ersätts av: SS-EN 140