Standard Svensk standard · SS-EN 140

Andningsskydd - Halv- och kvartsmasker - Fordringar, provning, märkning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 140

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: STG

Internationell titel: Respiratory protective devices - Halfmasks and quarter-masks - Requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-9613

Utgåva: 1

Fastställd: 1990-06-06

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN 140