Standard Svensk standard · SS-EN 138

Andningsskydd - Sugslangsapparat för helmask, halvmask eller bitmunstycke - Fordringar, provning, märkning

Status: Gällande

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Fresh air hose breathing apparatus for use with full face mask, half mask or mouthpiece assembly - Requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-15795

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-12-02

Antal sidor: 19