Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15321:2006

Vägledning vid val, användning, skötsel och underhåll av skyddskläder

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report sets out guidance for the selection, use, care and maintenance of clothing designed to provide protection to the wearer. The guidance set out in this Technical Report are intended for all types of protective clothing and may be completed by additional specific guidelines for clothing designed to address specific risks.

Ämnesområden

Allmänt Skyddsutrustning (13.340.01) Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Guidelines on the selection, use, care and maintenance of protective clothing

Artikelnummer: STD-45447

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-07

Antal sidor: 22