Standard Svensk standard · SS-EN 14383-1:2006

Brottsförebyggande genom stadsplanering och byggnadsutformning - Del 1: Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is the terminology part of a series for the “Prevention of crime by urban planning and building design”. For some specific terms used in the other parts, dealing with urban planning, dwellings, shops and offices, it provides equivalent terms in three languages, as well as definitions.

Ämnesområden

Skydd mot brott (13.310) Byggnader för näringsliv (91.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 1: Definition of specific terms

Artikelnummer: STD-45624

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-26

Antal sidor: 22

Finns även på: SS-EN 14383-1:2006