Standard Svensk standard · SS-EN 60695-1-21

Provning av brandegenskaper - Del 1-21: Vägledning vid bestämning av brandegenskaper hos elektrotekniska produkter - Antändbarhet - Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60695-1-21

Provning av brandegenskaper - Del 1-21: Vägledning vid bestämning av brandegenskaper hos elektrotekniska produkter - Antändbarhet - Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 852 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 852 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Allmänt Elektroteknik (29.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60695-1-21

Provning av brandegenskaper - Del 1-21: Vägledning vid bestämning av brandegenskaper hos elektrotekniska produkter - Antändbarhet - Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 852 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 852 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Fire hazard testing - Part 1-21: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Ignitability - Summary and relevance of test methods

Artikelnummer: STD-3337354

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-01-18

Antal sidor: 36