Standard Svensk standard · SS-EN 16156:2010

Cigaretter - Uppskattning av benägenheten att orsaka antändning - Säkerhetskrav

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies fire safety requirement for cigarettes.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Tobak, tobaksprodukter och tillhörande utrustning (65.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-76085

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-12-06

Antal sidor: 16