Standard Svensk standard · SS-EN 1634-3:2005/AC:2006

Provning av brandmotstånd och brandgastäthet för dörrkonstruktioner, öppningsbara förnster och byggnadsbeslag. Del 3: Provning av brandgastäthet för dörrar, portar, jalusier, luckor och öppningsbara fönster.

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Dörrar och fönster (91.060.50) Dörrar (91.060.52)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 3: Smoke control test for door and shutters assemblies

Artikelnummer: STD-45483

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-01

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 1634-3:2005