Standard Svensk standard · SS-EN 1365-2:2014

Provning av brandmotstånd - Bärande byggnadsdelar - Del 2: Bjälklag och tak

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the fire resistance of:
- floor constructions, without cavities or with unventilated cavities;
- roof constructions, with or without cavities (ventilated or unventilated);
- floor and roof constructions incorporating glazing;
with fire exposure from the underside.

This European Standard is used in conjunction with EN 1363-1.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Yttertak (91.060.20) Innertak, golv, trappor (91.060.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs

Artikelnummer: STD-104428

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-11-16

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 1365-2