Standard Svensk standard · SS-ISO 6944-2:2019

Provning av brandmotstånd - Installationer i byggnader - Del 2: Utsug från kök (ISO 6944-2:2009, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
I denna del av ISO 6944 fastställs en provningsmetod där imkanaler krävs för att tillhandahålla brandmotstånd. Kraven är avsedda att begränsa brandspridningen från kanalen när en brand uppstår inuti kanalen och för bedömning av kanalens strukturella integritet när en brand uppstår i området som omger kanalen.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire containment - Elements of building construction - Part 2: Kitchen extract ducts (ISO 6944-2:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-80011815

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-05-13

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-ISO 6944-2:2019