Standard Svensk standard · SS-EN 694+A1:2007

Brand och räddning - Brandslangar - Formstabil slang för fasta släcksystem

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 694:2014

Ämnesområden

Brandbekämpning Slangar och slangledningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems

Artikelnummer: STD-60876

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-19

Antal sidor: 22

Ersätter: SS-EN 694/AC:2004 , SS-EN 694

Ersätts av: SS-EN 694:2014