Standard Svensk standard · SS-EN 14540:2004+A1:2007

Brand och räddning - Brandslangar - Flatrullade tryckslangar för inomhusbrandposter

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14540:2014

Omfattning
This European Standard specifies the requirements and test methods for non-percolating layflat hoses for fixed systems. The hoses are intended for use at a maximum working pressure of 1,5 MPa over a range of inside diameters from 25 mm to 52 mm. The standard applies exclusively to hoses for fire-fighting purposes intended for use at a minimum ambient temperature of -20 °C in normal conditions, and a minimum temperature of -30 °C in colder climatic conditions.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Slangar och slangledningar (23.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fire-fighting hoses - Non-percolating layflat hoses for fixed systems

Artikelnummer: STD-60874

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-19

Antal sidor: 27

Ersätter: SS-EN 14540:2004

Ersätts av: SS-EN 14540:2014