Standard Svensk standard · SS-EN 13565-2:2009/AC:2010

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Skumsystem - Del 2: Utförande, installation och underhåll

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13565-2:2018

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 2: Design, construction and maintenance

Artikelnummer: STD-75520

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-09-30

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 13565-2:2009

Ersätts av: SS-EN 13565-2:2018