Standard Svensk standard · SMS 2209

Brandmateriel - Brandpostflagga för utomhusbrandpost. Etiketter och siffror

Status: Upphävd

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Hydrant sign. Signs and figures

Artikelnummer: STD-2851

Utgåva: 2

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2