Standard Svensk standard · SS-ISO 19702:2017

Riktlinjer för provtagning och analys av giftiga komponenter i brandgaser med FTIR (ISO 19702:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 19702:2015 specifies requirements and makes recommendations for sampling systems for use in small and large-scale fire tests, for the selection of parameters and use of the FTIR instrument itself and for collection and use of calibration spectra.

Ämnesområden

Allmänt (13.220.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8025295

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-02-28

Antal sidor: 84

Ersätter: SS-ISO 19702:2006