Standard Svensk standard · SIS-INSTA/TR 951:2019

Brandteknik - Vägledning för probabilistiska analyser för att verifiera brandskyddsprojektering i byggnader

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS-INSTA/TR 951:2019

Brandteknik - Vägledning för probabilistiska analyser för att verifiera brandskyddsprojektering i byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
tThis document provides guidance for probabilistic analysis for fire safety engineering. Guidance is given for the use of fire safety engineering methods in order to evaluate compliance with an absolute criterion. This guidance can also be used in combination with INSTA/TS 950 in order to evaluate compliance with comparative criteria. This document provides performance criteria, relevant fire safety engineering methods and input data (reliability data and fire statistics).
This document may be used as a reference for building authorities and for use in verifying compliance with regulations by fire safety designers, local authorities and other parties in the building industry.
The document provided in this document is applicable to all types of fire safety objectives, e.g. life safety, property protection, continuity of operations, environmental and heritage protection.

Ämnesområden

Allmänt (13.220.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS-INSTA/TR 951:2019

Brandteknik - Vägledning för probabilistiska analyser för att verifiera brandskyddsprojektering i byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire safety engineering - Guide for probabilistic analysis for verifying fire safety design in buildings

Artikelnummer: STD-80017914

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-11-08

Antal sidor: 72