Standard Svensk standard · SS-EN 60335-2-78

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-78: Särskilda fordringar på grillar för utomhusbruk

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 60335-2-78 A 1

Ämnesområden

Säkerhet i hushåll (13.120) Invändiga ytskikt (91.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2: Particular requirements for outdoor barbecues

Artikelnummer: STD-3331224

Utgåva: 2

Fastställd: 2003-09-22

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-EN 60335-2-78