Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-6:2012

Inomhusluft - Del 6: Bestämning av flyktiga organiska ämnen i inomhusluft och testkammarluft med aktiv provtagning på Tenax TA adsorbent, termisk desorption och gaskromatografi med MS eller MS-FID (ISO 16000-6:2011, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 16000-6:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-6:2012

Inomhusluft - Del 6: Bestämning av flyktiga organiska ämnen i inomhusluft och testkammarluft med aktiv provtagning på Tenax TA adsorbent, termisk desorption och gaskromatografi med MS eller MS-FID (ISO 16000-6:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16000 specifies a method for determination of volatile organic compounds (VOCs) in indoor air and in air sampled for the determination of the emission of VOCs from building products or materials and other products used in indoor environments using test chambers and test cells. The method uses Tenax TA?1) sorbent with subsequent thermal desorption (TD) and gas chromatographic (GC) analysis[13] employing a capillary column or columns and a flame ionization detector (FID) and/or a mass spectrometric (MS) detector. The method is applicable to the measurement of non-polar and slightly polar VOCs at concentrations ranging from sub-micrograms per cubic metre to several milligrams per cubic metre. Using the principles specified in this method, some very volatile compounds (VVOC) and semi-volatile organic compounds (SVOC) can also be analysed (see Annex D).

Ämnesområden

Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40) Omgivningsluft (13.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-6:2012

Inomhusluft - Del 6: Bestämning av flyktiga organiska ämnen i inomhusluft och testkammarluft med aktiv provtagning på Tenax TA adsorbent, termisk desorption och gaskromatografi med MS eller MS-FID (ISO 16000-6:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Inomhusluft, SIS/TK 423/AG 01

Internationell titel: Indoor air - Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID (ISO 16000-6:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-85464

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-22

Antal sidor: 44

Ersätts av: SS-ISO 16000-6:2021