Standard Svensk standard · SS-ISO 14404-2:2022

Metod för beräkning av utsläppsintensitet av koldioxid vid järn och stålproduktion - Del 2: Stålverk med ljusbågsugn (EAF) (ISO 14404-2:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14404-2:2022

Metod för beräkning av utsläppsintensitet av koldioxid vid järn och stålproduktion - Del 2: Stålverk med ljusbågsugn (EAF) (ISO 14404-2:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 14404 specifies calculation methods which companies using EAF to manufacture steel
can use to evaluate the total annual carbon dioxide (CO2) emissions and the emission factor of CO2 per
unit of steel production of the entire steel production process. This part of ISO 14404 is applied to the
plants that produce mainly carbon steel.
It includes boundary definition, material and energy flow definition, and emission factor of CO2. Besides
direct source import to the boundary, upstream and credit concept is applied to exhibit the plant
CO2 intensity.
This part of ISO 14404 supports the steel producer to establish CO2 emissions attributable to a site. This
part of ISO 14404 cannot be used to calculate benchmarks or to compare CO2 intensities of production
processes that are operated inside the site.
Conversion to energy consumption and to consumption efficiency can be obtained using Annex A.

Ämnesområden

Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40) Järn och stål Allmänt (77.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14404-2:2022

Metod för beräkning av utsläppsintensitet av koldioxid vid järn och stålproduktion - Del 2: Stålverk med ljusbågsugn (EAF) (ISO 14404-2:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Allmänna leveransbestämmelser för metall, SIS/TK 120

Internationell titel: Calculation method of carbon dioxide emission intensity from iron and steel production - Part 2: Steel plant with electric arc furnace (EAF) (ISO 14404-2:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-80040108

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-12-20

Antal sidor: 28