Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14064-1:2019

Växthusgaser - Del 1: Kravspecifikation med vägledning på organisationsnivå för kvantifiering och rapportering av utsläpp och avlägsnande av växthusgaser (ISO 14064-1:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies principles and requirements at the organization level for the quantification and reporting of greenhouse gas (GHG) emissions and removals. It includes requirements for the design, development, management, reporting and verification of an organization's GHG inventory. The ISO 14064 series is GHG programme neutral. If a GHG programme is applicable, requirements of that GHG programme are additional to the requirements of the ISO 14064 series.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (ISO 14064-1:2018)

Artikelnummer: STD-80009950

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-02-18

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-EN ISO 14064-1:2012