Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14040:2006/A1:2020

Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur - Tillägg 1 (ISO 14040:2006/Amd 1:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14040:2006/A1:2020

Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur - Tillägg 1 (ISO 14040:2006/Amd 1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard beskriver principer och struktur för livscykelanalys (LCA), som innefattar:

a) LCA-studiens definition av mål och omfattning,

b) livscykelinventeringsanalysen (LCI),

c) miljöpåverkansbedömningen (LCIA),

d) livscykeltolkningen,

e) redovisning och kritisk granskning av LCA-studien,

f) begränsningar för LCA-studien,

g) sambanden mellan de olika LCA-faserna

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10) Produkters livscykler (13.020.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14040:2006/A1:2020

Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur - Tillägg 1 (ISO 14040:2006/Amd 1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework - Amendment 1 (ISO 14040:2006/Amd 1:2020)

Artikelnummer: STD-80025048

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-10-12

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 14040:2006