Standard Svensk standard · SS-ISO 14008:2019

Monetär värdering av miljöpåverkan och tillhörande miljöaspekter (ISO 14008:2019, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14008:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14008:2019

Monetär värdering av miljöpåverkan och tillhörande miljöaspekter (ISO 14008:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standarden SS-ISO 14008:2019 innehåller vägledning om monetär värdering av miljöpåverkan, definierar termer och ställer krav på redovisning av hur ett monetärt värde har tagits fram.

Standarden beskriver dels värdering av direkta miljöeffekter, såsom skördeskador och hälsoeffekter, dels värdering av miljöaspekter såsom användning av naturresurser och utsläpp till vatten, luft och mark.

Fördelar med att arbeta efter standarden:

  • ökar insikt av organisationens "dolda kostnader" (inkludera externaliteter),
  • underlättar investeringsbeslut genom att man får en ekonomisk dimension på miljöpåverkan,
  • förbättrar kommunikationen genom att standarden främjar ett gemensamt språk kring monetär värdering,
  • djupare förståelse kring organisationens miljöpåverkan, t.ex. genom att få mått på vad som är stort och smått, och
  • ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete.

Standarden kan användas inför investeringar, inköp, eller vid miljömedveten design av produkter och vid finansiella beslut. Den kan också ge underlag för policyutformning och miljöredovisning.

Standarden riktar sig till alla organisationer som behöver ett verktyg för att göra eller beställa en monetär värdering av sin miljöpåverkan. Standarden kan också användas av organisationer för att förstå redan framtagna monetära värden genom standardens krav på att motivera hur ett monetärt värde har tagits fram.

Omfattning
This document specifies a methodological framework for the monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects. Environmental impacts include impacts on human health, and on the built and natural environment. Environmental aspects include releases and the use of natural resources.
The monetary valuation methods in this document can also be used to better understand organizations' dependencies on the environment.
During the planning of the monetary valuation, the intended use of the results is considered but the use itself is outside the scope of this document.
In this document, monetary valuation is a way of expressing value in a common unit, for use in comparisons and trade-offs between different environmental issues and between environmental and other issues. The monetary value to be determined includes some or all values reflected in the concept of total economic value. An anthropocentric perspective is taken, which asserts that natural environment has value in so far as it gives utility (well-being) to humans. The monetary values referred to in this document are economic values applied in trade-offs between alternative resource allocations, and not absolute values.
This document does not include costing or accounting, although some valuation methods have the term "cost" in their name. This document does not include the development of models linking environmental aspects to environmental impacts.
NOTE In this document, what is valued in monetary terms is either environmental impacts or environmental aspects. When valuing environmental impacts of an organization, it is important that links between environmental aspects and environmental impacts are established.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöekonomi (13.020.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14008:2019

Monetär värdering av miljöpåverkan och tillhörande miljöaspekter (ISO 14008:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects (ISO 14008:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80010776

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-04

Antal sidor: 48

Ersätts av: SS-EN ISO 14008:2020