Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4413:2010

Maskinsäkerhet - Hydraulik - Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter (ISO 4413:2010)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4413:2010

Maskinsäkerhet - Hydraulik - Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter (ISO 4413:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

För att få tillgång till annexet i standarden i word format kontakta SIS Förlags kundtjänst. Mejla kundservice@sis.se eller ring 08-555 523 10.

Hydraulik används i många olika typer av maskiner. Denna standard specificerar allmänna regler och säkerhetskrav för hydrauliksystem och komponenter i maskiner. Standarden är harmoniserad mot maskindirektivet och behandlar relevanta krav förutom buller. Den kan därigenom användas som en hjälp i riskbedömning, CE-märkning och upphandling. Standarden ersätter SS-ISO 4413 och SS-EN 982+A1.

Omfattning
This International Standard specifies general rules and safety requirements for hydraulic fluid power systems and components used on machinery as defined by ISO 12100:2010, 3.1. It deals with all significant hazards associated with hydraulic fluid power systems and specifies the principles to apply in order to avoid those hazards when the systems are put to their intended use.

NOTE 1 See Clause 4 and Annex A.

The significant hazard noise is incompletely dealt with in this International Standard.

NOTE 2 Noise emission depends especially on the installation of hydraulic components or systems into machinery.

This International Standard applies to the design, construction and modification of systems and their components, also taking into account the following aspects:
a) assembly;
b) installation;
c) adjustment;
d) uninterrupted system operation;
e) ease and economy of maintenance and cleaning;
f) reliable operation in all intended uses;
g) energy efficiency; and
h) environment.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070) Hydrauliska system Allmänt (23.100.01) Kompressorer och pneumatiska maskiner (23.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4413:2010

Maskinsäkerhet - Hydraulik - Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter (ISO 4413:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)

Artikelnummer: STD-76088

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-12-06

Antal sidor: 64

Finns även på: SS-EN ISO 4413:2010

Ersätter: SS-ISO 4413 , SS-EN 982+A1:2008