Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14122-4:2005

Maskinsäkerhet - Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner - Del 4: Fasta stegar (ISO 14122-4:2004)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14122-4:2016 , SS-EN ISO 14122-4:2016 Tillägg: SS-EN ISO 14122-4:2005/A1:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14122-4:2005

Maskinsäkerhet - Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner - Del 4: Fasta stegar (ISO 14122-4:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 055 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 055 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard gäller för alla maskiner (stationära och mobila) där fasta anordningar för tillträde är nödvändiga.
Målsättningen med denna standard är att definiera de allmänna kraven för säkert tillträde till maskiner som omnämns i EN ISO 12100-2. EN ISO 14122-1 ger vägledning om korrekta val av anordningar för tillträde när det inte är möjligt att nödvändigt tillträde sker från mark- eller golvnivå.
Denna standard gäller för fasta stegar som är en del av maskinen.
Denna standard kan även tillämpas på fasta stegar för tillträde till den del av byggnaden där maskinen är installerad, under förutsättning att huvudfunktionen hos denna del av byggnaden är att ge tillträde till maskinen.
ANM. Denna standard kan även användas för anordningar för tillträde som ligger utanför omfattningen av denna del av EN ISO 14122. I dessa fall ska eventuella nationella eller andra regler beaktas.
Denna standard gäller även stegar som inte är permanent fastsatta på maskinen och som kan tas bort, flyttas åt sidan eller svängas (vridmontering) vid vissa operationer i maskinen (t.ex. verktygsbyte i en stor press).
Signifikanta risker som täcks av denna standard beskrivs i avsnitt 4 i EN ISO 14122-1.
Denna standard är inte tillämpbar för maskiner som är tillverkade före CENs publiceringsdatum av denna standard.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14122-4:2005

Maskinsäkerhet - Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner - Del 4: Fasta stegar (ISO 14122-4:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 055 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 055 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2004)

Artikelnummer: STD-38541

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-01-21

Antal sidor: 34

Finns även på: SS-EN ISO 14122-4:2005

Ersätts av: SS-EN ISO 14122-4:2016 , SS-EN ISO 14122-4:2016