Standard Svensk standard · SS-EN 294

Maskinsäkerhet - Skyddsavstånd för att hindra att man når riskområden med händer och armar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 13857:2008 , SS-EN ISO 13857:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 294

Maskinsäkerhet - Skyddsavstånd för att hindra att man når riskområden med händer och armar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard fastställer värden för skyddsavstånd för att
hindra att personer som ärr 3 år och äldre når riskområden
med de händer och armar. Avstånden gäller när tillräcklig
säkerhet kan uppnå genom enbart avstånd.
ANM – De angivna skyddsavstånden ger inte tillräckligt skydd
mot vissa risker (potentiella faror), t ex stålning och utsläpp av
ämnen. För sådana risker behöver ytterligare eller andra åtgärder
vidtas,
Skyddsavstånden skyddar de personer som försöker nå
riskområden utan hjälpmedel och under de förhållanden
som har angivits för olika åtkomlighetssituationer.
Denna standard behöver inte tillämpas för maskiner som
täcks av vissa elstandarder i vilka specifika provningsförfaranden
anges, t ex användning av provfinger.
I vissa applikationer finns försvarbara skäl att avvika från
dessa skyddsavstånd. I standarder som gäller sådana applikationer
skall anges hur man uppnår en tillräcklig
säkerhetsnivå.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 294

Maskinsäkerhet - Skyddsavstånd för att hindra att man når riskområden med händer och armar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Safety distances to preventdanger zones being reached by the upper limbs

Artikelnummer: STD-14269

Utgåva: 2

Fastställd: 1993-12-10

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-EN 294

Ersätts av: SS-EN ISO 13857:2008 , SS-EN ISO 13857:2008