Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13857:2008

Maskinsäkerhet - Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden (ISO 13857:2008)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 13857:2019 , SS-EN ISO 13857:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13857:2008

Maskinsäkerhet - Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden (ISO 13857:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna internationella standard anger värden för skyddsavstånd, i såväl industriell som icke-industriellmiljö, för att förhindra att maskiners riskområden kan nås. Skyddsavstånden är tillämpliga för skyddande konstruktioner. Den innehåller också uppgifter om avstånd för att förhindra fritt tillträde med ben och fötter.

Denna internationella standard är tillämpbar för personer som är 14 år och äldre. Dessutom, och endast för armar och händer, finns uppgifter för barn som är äldre än tre år, där åtkomlighet genom öppningar behöver beaktas.

Avstånden gäller när tillräcklig säkerhet kan uppnås enbart genom avstånd.

Avsnitten, som behandlar ben och fötter i den internationella standarden, gäller när åtkomlighet med armar och händer inte förutses enligt riskbedömningen. Skyddsavstånden är avsedda att skydda de personer som försöker nå riskområden under angivna förhållanden.

Standarden är användbar för dig som arbetar med specifikation, konstruktion eller upphandling av maskiner.

Genom att uppfylla kraven i de normativa avsnitten i denna standard, inom ramen för vad som nämns under omfattning för denna standard, uppfylls motsvarande grundläggande krav i New Approach Directive Machinery 2006/42/EG och motsvarande EFTA-bestämmelser.

Detta dokument ersätter SS-EN 294 och SS-EN 811.

Omfattning
Denna internationella standard anger värden för skyddsavstånd, i såväl industriell som icke-industriellmiljö, för att förhindra att maskiners riskområden kan nås. Skyddsavstånden är tillämpliga för skyddande konstruktioner. Den innehåller också uppgifter om avstånd för att förhindra fritt tillträde med ben och fötter (se 4.3).

Denna internationella standard är tillämpbar för personer som är 14 år och äldre (femte percentilens kroppslängd för personer som är 14 år och äldre är ungefär 1400 mm). Dessutom, och endast för armar och händer, finns uppgifter för barn som är äldre än tre år (femte percentilens kroppsstorlek för personer som är 3 år och äldre är ungefär 900 mm), där åtkomlighet genom öppningar behöver beaktas.

ANM. 1 Uppgifter för åtkomlighet med ben och fötter för barn finns inte medtagna.

Avstånden gäller när tillräcklig säkerhet kan uppnås enbart genom avstånd. Eftersom skyddsavstånd är beroende av kroppsstorlek kommer det att finnas extremt växta personer som kan nå riskområden även när kraven i denna internationella standard uppfylls.

ANM. 2 De angivna skyddsavstånden ger inte tillräckligt skydd mot vissa riskkällor, t.ex. strålning och utsläpp av ämnen. För sådana riskkällor behöver ytterligare eller andra åtgärder vidtas.

Avsnitten, som behandlar ben och fötter i den internationella standarden, gäller när åtkomlighet med armar och händer inte förutses enligt riskbedömningen.
Skyddsavstånden är avsedda att skydda de personer som försöker nå riskområden under angivna förhållanden (se 4.1.1).

ANM. 3 Denna internationella standard är inte avsedd att ange åtgärder mot att ett riskområde nås genom att man klättrar över ett hinder.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13857:2008

Maskinsäkerhet - Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden (ISO 13857:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

Artikelnummer: STD-67108

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-14

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 13857:2008

Ersätter: SS-EN 811 , SS-EN 294

Ersätts av: SS-EN ISO 13857:2019 , SS-EN ISO 13857:2019