Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-31:2015

Inomhusluft - Del 31: Mätning av flamskyddsmedel och mjukgörare baserade på organiska fosforföreningar - Fosforsyraestrar (ISO 16000-31:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-31:2015

Inomhusluft - Del 31: Mätning av flamskyddsmedel och mjukgörare baserade på organiska fosforföreningar - Fosforsyraestrar (ISO 16000-31:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16000 specifies a test method for the sampling and analysis of the phosphoric acid esters in indoor air and in test chamber air through gas chromatography/mass spectrometry. Both principle methods of the low-resolution mass spectrometry and the high-resolution mass spectrometry are described.The methods described in this part of ISO 16000 are not suitable for the determination of the phosphoric acid esters in materials.NOTE ISO 16000-6 can be applied for the determination of the more volatile compounds covered by this standard.

Ämnesområden

Luftkvalitet (13.040) Omgivningsluft (13.040.20) Arbetsplatsluft (13.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-31:2015

Inomhusluft - Del 31: Mätning av flamskyddsmedel och mjukgörare baserade på organiska fosforföreningar - Fosforsyraestrar (ISO 16000-31:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Inomhusluft, SIS/TK 423/AG 01

Internationell titel: Indoor air - Part 31: Measurement of flame retardants and plasticizers based on organophosphorus compounds - Phosphoric acid ester (ISO 16000-31:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8017965

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-17

Antal sidor: 36