Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-20:2015

Inomhusluft - Del 20: Detektion och kvantifiering av mögel - Bestämning av totalantal av mögelsporer (ISO 16000-20:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16000 specifies requirements for sampling of moulds from air. Following the instructions given, samples are obtained for microscopy to determine the total concentration of spores.

Ämnesområden

Luftkvalitet (13.040) Omgivningsluft (13.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Inomhusluft, SIS/TK 423/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8017741

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-07

Antal sidor: 28