Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-20:2015

Inomhusluft - Del 20: Detektion och kvantifiering av mögel - Bestämning av totalantal av mögelsporer (ISO 16000-20:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-20:2015

Inomhusluft - Del 20: Detektion och kvantifiering av mögel - Bestämning av totalantal av mögelsporer (ISO 16000-20:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16000 specifies requirements for sampling of moulds from air. Following the instructions given, samples are obtained for microscopy to determine the total concentration of spores.

Ämnesområden

Luftkvalitet (13.040) Omgivningsluft (13.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-20:2015

Inomhusluft - Del 20: Detektion och kvantifiering av mögel - Bestämning av totalantal av mögelsporer (ISO 16000-20:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Inomhusluft, SIS/TK 423/AG 01

Internationell titel: Indoor air - Part 20: Detection and enumeration of moulds - Determination of total spore count (ISO 16000-20:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8017741

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-07

Antal sidor: 28