Standard Svensk standard · SS-EN 16414:2014

Luftkvalitet - Biologisk övervakning med mossor - Ansamling av atmosfäriska föroreningar i mossor insamlade in-situ: från insamling till beredning av prover

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16414:2014

Luftkvalitet - Biologisk övervakning med mossor - Ansamling av atmosfäriska föroreningar i mossor insamlade in-situ: från insamling till beredning av prover
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes the sampling protocol and the preparation of samples of in situ mosses to monitor the bioaccumulation of atmospheric contaminants.
This European Standard specifies the actions that shall be taken from the field sampling of mosses to their final preparation before analysis for targeted contaminants.
This European Standard is of interest to all operators wishing to conduct air quality biomonitoring studies.

Ämnesområden

Luftkvalitet (13.040) Omgivningsluft (13.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16414:2014

Luftkvalitet - Biologisk övervakning med mossor - Ansamling av atmosfäriska föroreningar i mossor insamlade in-situ: från insamling till beredning av prover
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utomhusluft, SIS/TK 423/AG 04

Internationell titel: Ambient air - Biomonitoring with mosses - Accumulation of atmospheric contaminants in mosses collected in situ: from the collection to the preparation of samples

Artikelnummer: STD-101275

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-02

Antal sidor: 28