Standard Svensk standard · SS-EN 16414:2014

Luftkvalitet - Biologisk övervakning med mossor - Ansamling av atmosfäriska föroreningar i mossor insamlade in-situ: från insamling till beredning av prover

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes the sampling protocol and the preparation of samples of in situ mosses to monitor the bioaccumulation of atmospheric contaminants.
This European Standard specifies the actions that shall be taken from the field sampling of mosses to their final preparation before analysis for targeted contaminants.
This European Standard is of interest to all operators wishing to conduct air quality biomonitoring studies.

Ämnesområden

Luftkvalitet (13.040) Omgivningsluft (13.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utomhusluft, SIS/TK 423/AG 04

Internationell titel: Ambient air - Biomonitoring with mosses - Accumulation of atmospheric contaminants in mosses collected in situ: from the collection to the preparation of samples

Artikelnummer: STD-101275

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-02

Antal sidor: 28